PM: Regjeringen forstår ikke studentenes økonomi!

Statsbudsjettet 2019

I dag ble statsbudsjettet for 2019 lagt frem, og vi vil trekke frem noen punkter. Nasjonalt ble opptrappingen til 11 måneders studiestøtte videreført med en uke, som antatt. I tillegg kommer et tilskudd til bygging av 2200 studentboliger som også vil bidra til å forbedre studentøkonomien litt. Studenttinget NTNU ønsket å se en tydeligere satsning på høyere utdanning, og forventer nå å se studiestøtten knyttet til 1,5 G i neste statsbudsjett.

 

Vi er fornøyde med å se at regjeringen fortsette å øke studiestøtten til studentene, men det er urovekkende å se at regjeringen ikke forstår at studentenes økonomi går utover evnen til å fullføre studiene på en god måte. Undersøkelser (SHoT, Studiebarometeret, m.f.) viser at det er studiene som viker når økonomien ikke strekker til, poengterer en skuffet Alvsvåg.

Videre er det urovekkende å se at regjeringen foreslår at deler av omgjøringsordningen med lånekassa skal knyttes til fullført grad. Studenter er ikke tjent med å ha en pisk etter seg under utdanningen. Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) viser tydelig at det opplevde presset på studenter allerede er tilstrekkelig høyt, og vi opplever at trusler om økt gjeld ikke er en hensiktsmessig måte å få flere studenter til å bli bidragsytere i samfunnet etter endt utdanning.

 

-En ordning som godtgjør det å fullføre en grad vil ikke gjøre studentene til bedre studenter slik vi ser det, og det vil i verste fall føre til at studenter velger å fullføre feil utdanning, sier Alvsvåg

Elgesetergate 10 i Trondheim har lenge vært en milepæl for NTNU, og det er svært skuffende at vi ei heller denne gangen ser regjeringens vilje til å fullføre et prosjekt de var positive til å starte. Bygget skal være et universitetsbygg og et sambygg med studentsamskipnaden, og det vil være en gode for alle studenter i Trondheim.

 

-Et unikt sambygg mellom NTNU og Sit vil være et eksempel til etterfølgelse i sektoren, men motet til å fullføre et påstartet og bra prosjekt lar vente på seg. Prosjekteringen av bygget var ferdig allerede i mars 2018. Når kan vi sette spaden i jorden? avslutter Sindre Kristian Alvsvåg.

For ytterligere kommentarer, ta kontakt med leder i Studenttinget, Sindre Kristian Alvsvåg, på leder@studenttinget.no eller 917 51 929.