Valg til Klagenemda og Læringsmiljøutvalget

Den 25. oktober skal Studenttinget velge studentrepresentanter til Klagenemda og Læringsmiljøutvalget. Eneste kvalifikasjon som kreves er at du er student ved NTNU.

NTNUs Klagenemd

Det skal velges en representant og en vara for funksjonstiden 01.01.19-31.12-19. NTNUs klagenemnd er klageinstans for samtlige enkeltvedtak vedrørende studenter som fattes ved institusjonen. Vervet i Klagenemda er honorert for møtetid og forberedelser. Les mer om klagenemda her: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Klagenemnda

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget(LMU) ved NTNU uttaler seg i saker som omhandler studentenes læringsmiljø. LMU rapporterer direkte til styret og ledelsen, og har dermed stor innflytelse i saker NTNU skal ha fokus på.  Studenttinget skal velge en representant og en vararepresentant med funksjonstid 01.01.19-31.12-19.

Når og hvor er disse valgene?

Valgene vil skje under Studenttingsmøtet 25.oktober i R10, Realfagsbygget. Du kan stille på forhånd ved å sende inn Kandidatskjema eller ved å møte opp på selve Studenttingsmøtet. Under selve valgsaken vil du bli presentert, og er du tilstede vil det være mulig å stille spørsmål til deg. Deretter vil Studenttingsrepresentantene foreta selve valget og resultatet blir annonsert rett etter avstemningen.

Sakspapirene og innkallingen til møtet finner du her:

STi-møte 09-18

Alle møtene i Studenttinget er åpne, så du er hjertelig velkommen om du er nysgjerrig på hva Studenttinget holder på med 🙂