Studenttinget trenger flere folk!

Allerede nå trenger Studenttinget flere faste representanter for å være fulltallig til høstens møter! Studenttinget skal bestå av 25 representanter og for øyeblikket har vi kun 17. Det vil si at vi trenger DEG som er engasjert i studiehverdagen din og har lyst til å diskutere hva som er det beste for NTNUs studenter!

 

Interessert? Fyll ut skjemaet under og send til sti@studenttinget.no. Skjemaet kan også brukes for å stille sitt kandidatur til internasjonalt ansvarlig i arbeidsutvalget.

Kandidatskjema mal

Studenttinget NTNU er studentenes øverste talerør opp mot ledelsen ved NTNU og er med på å sette agendaen for å få et bedre universitet for alle studenter!

Hva gjør man som representant i Studenttinget?

  • Du har møteplikt på Studenttingsmøtene. Studenttinget har møte en gang hver 3.-4 uke. Det vil kort fortalt si ca 4 møter i semesteret. Møtene er på ettermiddagstid, gjerne fra kl. 17.15. Møteplanen ligger på forsiden av denne nettsiden.
  • På disse møtene vil det diskuteres saker som angår deg som student, sakspapirene blir sendt ut en uke før møtet slik at du får god tid til å sette deg inn i sakene.
  • Du får anledning til å bli med på Studenttingets høstseminar 14.-15. september. Reise og opphold dekkes selvsagt.
  • Du får bli kjent med NTNUs engasjerte studenter!

Om du ikke har anledning til å møte på alle møtene, så kan vi sende en vararepresentant for deg. Så ikke vær redd for å bli med om du ikke kan delta på alle møtene. Det viktigste er at du melder forfall i god tid!

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på e-post til sti@studenttinget.no!