PM: Studentene jubler for Elgesetergate 10!

I dag er en gledens dag. Endelig får NTNU og Sit sette i gang med Elgesetergate 10. Dette er et prosjekt som har vært jobbet med i flere år, og som strekker seg tilbake i tid til lenge før fusjonen. Nytt bygg til studentene som i dag holder til på Tunga har vært etterlengtet. Ikke minst betyr dette at studentene endelig får en erstatning av dyre midlertidige treningsarealer.

«Det at vi nå dette nye bygget betyr mye for studentene i Trondheim. Dette er helt uvurderlig for læringsmiljøet for studentene som i dag holder til på Tunga. Disse får nå endelig flytte inn i egnede lokaler, og med det samlokaliseres de med resten av helse- og sosialfagsmiljøene ved NTNU. Dette vil gagne flere enn bare de flyttende fagmiljøene. Ikke minst får studentene nye treningslokaler.» sier en glad leder av Studenttinget, Cecilie Bjørnsdotter Raustein.

Det er mange som har jobbet for å få til dette bygget. Studentrepresentanter i Velferdstinget, Studenttinget NTNU og Studentparlamentet ved HiST har hatt dette høyt på agendaen i flere år. Ikke minst har NTNU, med Gunnar Bovim i spissen inntil nylig, og studentsamskipnaden med sine direktører og styreledere lagt inn mye innsats i å endelig få på plass dette nye kombinasjonsbygget.

«Vi ønsker i dag å gi oppmerksomhet til de mange aktørene som har bidratt for at det nå blir realisering av dette kombinasjonsbygget. I dag kan vi alle sammen glede oss over at arbeidet som er lagt ned fra både NTNU, Sit, Velferdstinget, Studenttinget NTNU og tidligere Studentparlamentet HiST endelig gir oss denne seieren.»

For ytterligere kommentarer, ta kontakt med leder av Cecilie Bjørnsdotter Raustein, leder av Studenttinget NTNU, på telefon 45454590.