Konstituerende Studenttingsmøte 14.november

Den 14.november skal det nye Studenttinget velge sin ledelse. Alle som er studenter ved NTNU kan stille!

Arbeidsutvalget i Studenttinget består av 6 ulike stillinger og den 14.november skal fire av disse velges. Alle stillingene er heltidsverv og arbeidssted er i Trondheim.

Hvem er Studenttinget?

Studenttinget består av 25 representanter, hvor 2 representanter kommer fra Ålesund, 2 representanter fra Gjøvik og resten kommer fra Trondheim.

Studenttinget diskuterer og vedtar politikk til det beste for studentene som det jobbes for inn mot ledelsen og styret ved NTNU. Studenttinget velges i høstsemesteret, og sitter i ett år fra 1. januar. Mer informasjon om hvordan du kan stille finner du på studentvalget.no.

Hva er Arbeidsutvalget?

Som nevnt består arbeidsutvalget av 6 ulike stillinger. Det er:

  • Leder
  • Fagpolitisk ansvarlig
  • Læringsmiljøpolitisk ansvarlig
  • Internasjonalt ansvarlig
  • Stedlig leder Gjøvik
  • Stedlig leder Ålesund

Den 14. november skal det velges leder, fagpolitisk ansvarlig, læringsmiljøpolitisk ansvarlig og internasjonalt ansvarlig.

Møtet vil avholdes torsdag 14.november kl. 17.15-23.00 på R10, Realfagsbygget- Campus Gløshaugen.

Kandidatskjema kan sendes inn i forkant av møtet til sti@studenttinget.no. Frist for å få det sendt ut til representantene på forhånd er torsdag kl. 12.00.

Sakspapirene til møtet finner du her:

Stillingsinstruksene finner du her:

20170202 Gjeldende Stillingsinstrukser Studenttinget NTNU 2017

Om du ønsker å få mer utfyllende informasjon, så ta gjerne kontakt med de som sitter i arbeidsutvalget i dag!