Bilde av nyvalgt arbeidsutvalg

Nytt arbeidsutvalg er valgt!

Torsdag kveld var Studenttinget 2020 samlet for første gang for å velge sin ledelse. .

Etter grundige utspørringer ble følgende valgt til arbeidsutvalget:

Leder: Åste Solheim Hagerup

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig og nestleder: Simon Løvdal

Fagpolitisk ansvarlig: Håkon Gravem Isaksen

Internasjonalt ansvarlig: Tobias Røed

I tillegg består arbeidsutvalget av stedlige ledere i Gjøvik og Ålesund. Disse sitter fram til sommeren, og er Kamilla Heggelund og Marcus Ilstad henholdsvis.

Studenttinget er NTNUs øverste studentorgan, og er deres offisielle stemme inn til institusjonen. Studenttinget består av 25 medlemmer valgt fra hele studentmassen. Studenttinget vedtar studentenes mening, og arbeidsutvalgets oppgave er å følge opp og gjennomføre vedtakene.

Jeg er veldig fornøyd med kveldens valg, og gleder meg til å starte i vervet som leder av Studenttinget! I året som kommer skjer det mye spennende som det pågående arbeidet med campus, stortingsmeldinger om studentmobilitet og arbeidsrelevans, og ikke minst resultatet av arbeidet med revidering av UH-loven. Sammen skal vi i arbeidsutvalget gjøre vårt beste for å representere studentene på NTNU, og kjempe deres sak, sier påtroppende leder Åste Solheim Hagerup.

Det er både veldig fint og litt vemodig å gi stafettpinnen videre. Et verv i arbeidsutvalget er utrolig givende og ikke minst viktig, og jeg er helt trygg på at de nyvalgte kommer til å vise seg tilliten verdig., sier avtroppende leder Cecilie Bjørnsdotter Raustein.

For ytterlige kommentarer fra ny ledelse, ta kontakt med påtroppende leder Åste Solheim Hagerup

Tlf: 993 68 646

E-post: aaste.solheim.hagerup@gmail.com

Eller

Avtroppende Leder Cecilie Bjørnsdotter Raustein

Tlf: 45 45 45 90

E-post: leder@studenttinget.no