Tillitsvalgtkonferanse 7. februar

 

Alle studenttillitsvalgte ved NTNU inviteres til semesterets Tillitsvalgtkonferanse 7.februar fra kl. 10.00-16.30 på Campus Kalvskinnet!

Konferansen er ment som et ledd i opplæring av nye tillitsvalgte og for å gi inspirasjon til de som allerede har vært med en stund.

Påmelding innen 22.januar her.

Fra Gjøvik eller Ålesund?

Reise og overnatting dekkes for tilreisende fra Gjøvik og Ålesund, og tilbys å komme torsdagskveld for å rekke hele programmet. Vi tar kontakt med dere for hjelp til bestilling av reise. Overnatting vil skje på Thon Hotel Nidaros, hovedsakelig i dobbeltrom. Ved behov for enkeltrom, så gi beskjed ved påmelding. På grunn av svært begrenset antall, kan vi ikke garantere dette. Tillitsvalgte fra Gjøvik oppfordres til å reise med toget oppover.

Foreløpig program (endringer kan komme):

Kl. 10.00 Oppmøte og registrering

Kl. 10.30 Velkommen

          Hilsning fra rektor Anne Borg

Kl. 10.45 Nye: Hva er NTNU og Studentdemokratiet

          Erfarne: Bærekraft i utdanningen(workshop)

Kl. 11.45 Pause

Kl. 12.00 Studentenes rettigheter og plikter ved Kjersti Møller

Kl. 13.00 Parallellsesjoner: Endringer i UH-loven

          Status campusprosjektet i de tre studiebyene

Kl. 14.00 Lunsj

 Kl. 14.45 Felles: Presentasjon av Studiebarometeret

          Hvordan bruke Studiebarometeret i tillitsvalgtarbeidet?

Kl. 15.45 Oppsummering

Kl. 16.30 Avreise til SR-seminar

Påmelding innen 22.januar her.

Velkommen til semesterets happening!