Søk om refusjonsmidler for bruk av NTNU Grafisk senter!

Nå kan studentorganisasjoner søke refusjon for bruk av NTNU Grafisk senter. Frist for innsending av søknad er 1.mars

Arbeidsutvalget i Studenttinget deler hvert år ut inntil 150 000 kr fordelt på to søknadsperioder. Dette er penger som går til studentorganisasjoner som har benyttet NTNU Grafisk Senter til produksjon av trykt materiell.

Retningslinjer for søknaden finner du her:

Retningslinjer for refusjon for bruk av NTNU-trykk 09.12.2015

Dette søknadsskjemaet skal brukes:

Søknadsskjema for refusjon for NTNU Grafisk senter

  1. Søknadsfristen er  1.mars.
  2. Bare utgifter fra NTNU Grafisk senter kan få refusjon
  3. Oppdraget må være gjennomført og betalt
  4. Utgifter og trykkested må dokumenteres.
  5. Søknaden må inneholde både kvittering for bruk og fakturagrunnlag som viser hvilke tjenester som er benyttet.  Kun trykksaker på papir refunderes.
  6. Søknadsskjemaet må benyttes.

Manglende dokumentasjon vil ikke bli etterspurt og søknaden vil derfor ikke bli behandlet om dette mangler.

Søknaden sendes per e-post til sti@studenttinget.no innen 1.mars.

Se eksempler på riktig dokumentasjon: