bilde av virus

Tips og råd i korona-tiden

Her kommer noen råd til deg som sitter hjemme i disse dager.

 1. Lag deg gode rutiner og planer for de ulike dagene.
 2. Følg undervisningsopplegget så godt det lar seg gjøre hjemmefra.
  • Opplever du at faglærer er fraværende og ikke følger opp undervisningen digitalt? Ta kontakt med dine tillitsvalgte om råd. Send en e-post til sti@studenttinget.no så skal vi henvise deg til riktig tillitsvalgt.
 3. Har du behov for noen å prate med?
  • Sit tilbyr samtaletjeneste over telefon og video. Les mer om tilbudet deres her: https://www.sit.no/helse/samtale
  • Studenttinget og resten av studentdemokratiet er også tilgjengelige om du har spørsmål eller bekymringer angående din studiesituasjon. Det er ikke sikkert vi vet svaret, men vi kan hjelpe deg med å finne ut hvem du kan kontakte. Vi er også her om du bare vil prate og lufte ut dine tanker.
 4. Hold deg oppdatert på NTNUs råd og retningslinjer om hvordan du skal forholde deg til denne spesielle situasjonen. Ting endrer seg fra dag til dag.
 5. Er du aktiv i studentforeninger og bekymret for hvordan fremtiden ser ut?
  • Sit har i samarbeid med Velferdstinget satt av 2 millioner kr i tiltakspakke for frivilligheten! Les mer om det her.
 6. Sitter du i referansegruppe og lurer på hva dere bør gjøre fremover?

Nyttige lenker i denne tiden:

Henrik Asheim svarer studentene.

Praksis:

Det blir enklere for studenter som ikke får gjennomført praksis å oppnå graden sin.

Dagpenger til studenter:

Norsk studentorganisasjon (NSO) arbeider iherdig med å sikre at studenter som permitteres fra deltatidsjobbene sine skal motta dagpenger.

Studenter i utlandet:

UD og NTNU oppfordrer alle sine studenter til å returnere til Norge. NTNU dekker økonomiske kostnader som ikke dekkes av studentenes forsikring.

Lånekassen:

Lånekassen vil fortsette å utbetale stipend og lån.

Helsestudenter i korona-tjeneste:

Regjeringen ønsker at studenter som tar helseutdanning skal melde seg til koronatjeneste.

Generelle spørsmål og svar fra regjeringen om studenter og korona:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/koronavirus-og-studenter-i-norge/id2693629/?fbclid=IwAR2tqfBKh5qdrPtMgljuMHKGbml8x13HNWlTu6NxDubXKlmIww2hGC6CLkI