Still til Velferdstinget!

Det skal velges 7 representanter til Velferdstinget torsdag 30.april kl. 17.00. Er du student ved NTNU og engasjert i studentvelferd? Da kan du stille!

Hva er Velferdstinget?

Velferdstinget består av representanter til alle utdanningsinstitusjoner som er en del av Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Deres oppgave er å ivareta og bedre velferdstilbud for studentene. De bestemmer hvordan semesteravgiften skal brukes og uttaler oss om hvordan Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) skal prioritere.

Hvordan stiller jeg?

Du stiller ved å fylle ut kandidatskjemaet under og sender dette inn til sti@studenttinget.no innen torsdag 30.april kl. 14.00 Alle studenter fra hele NTNU kan stille. Det er ikke noe kvote på hvor mange som skal være fra de respektive studiebyene som NTNU er i.

Hvordan foregår valget?

Valget vil skje under Studenttingsmøtet torsdag 30.april kl. 17.00. Selve møtet vil være digitalt, lenke til møtet gis på forespørsel til sti@studenttinget.no. Det kommer ikke til å være en presentasjonsrunde denne gangen, så det er veldig viktig at du fyller ut et godt kandidatskjema. Avstemningen vil foregå digitalt og så snart vi har fått valgresultatet vil resultatene offentliggjøres. 

Etter valget av faste representanter vil det være et varavalg. Om man ikke blir valgt til fast representant, kan man stille som vara. Det er alltid behov for vara! Husk å fylle ut dette punktet i kandidatskjemaet.

Kandidatskjemaet sendes på e-post til sti@studenttinget.no innen torsdag 30. april kl. 14.00.

Studenttingsmøtet vil finne sted på Zoom torsdag 30.april kl. 17.00 på Zoom. Tilgang på møtet vil bli gitt ved forespørsel til sti@studenttinget.no.