Konstituerende Studenttingsmøte og valg av nytt arbeidutvalg!

Onsdag 11. november skal det nyvalgte Studenttinget for 2021 møtes for første gang og de skal velge nytt arbeidsutvalg.

Arbeidsutvalget i Studenttinget består av 6 ulike stillinger og den 11.november skal fire av disse velges. Alle stillingene er heltidsverv og arbeidssted er i Trondheim.

Hvem er Studenttinget?

Studenttinget består av 25 representanter, hvor 2 representanter kommer fra Ålesund, 2 representanter fra Gjøvik og resten kommer fra Trondheim.

Studenttinget diskuterer og vedtar politikk til det beste for studentene som det jobbes for inn mot ledelsen og styret ved NTNU. Studenttinget velges i høstsemesteret, og sitter i ett år fra 1. januar.

Hva er Arbeidsutvalget?

Som nevnt består arbeidsutvalget av 6 ulike stillinger. Det er:

  • Leder
  • Fagpolitisk ansvarlig
  • Læringsmiljøpolitisk ansvarlig
  • Internasjonalt ansvarlig
  • Stedlig leder Gjøvik
  • Stedlig leder Ålesund

Den 11. november skal det velges leder, fagpolitisk ansvarlig, læringsmiljøpolitisk ansvarlig og internasjonalt ansvarlig.

Hvordan kan du stille?

Alle som er registrert som student ved NTNU kan stille. Selve valget vil skje under Studenttingsmøtet og man kan stille helt frem til stemmingen skjer. Det er derimot en fordel om du stiller på forhånd slik at kandidatene får tid til å bli kjent med deg. Fyll ut kandidatskjemaet som ligger nedenfor og send inn til sti@studenttinget.no.

Hvordan foregår møtet?

Valg av leder vil skje aller først. Da får alle kandidater muligheter til å presentere seg selv og så åpnes det opp for at det kan stilles spørsmål til kandidatene. Alle kandidatene får mulighet til å svare på alle spørsmål og det rulleres på hvem som svarer først. Etter spørsmålsrunde får kandidatene en siste mulighet til å overtale representantene om hvorfor de skal bli valgt. Deretter går man til avstemming og resultatet vil bli klart så fort alle stemmene er telt opp.

Valgene til de andre stillingene vil foregå likt som ledervalget. Rekkefølgen av disse valgene vil derimot bli bestemt gjennom loddtrekning.

Kandidatskjemaer

Møtet vil være digitalt og du kan følge streamen her: studenttinget.no/konstituerende