Fire portretter av de nyvalgte i arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget 2021 er valgt!

11 november var Studenttinget 2021 samlet for første gang for sitt konstituerende møte, hvor de valgte sitt nye arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget består av leder, læringsmiljøpolitisk ansvarlig, fagpolitisk ansvarlig og internasjonalt ansvarlig. Sittende medlemmer av arbeidsutvalget er stedlig leder i Gjøvik, Svein-Erik Strandabø Olsen, og stedlig leder i Ålesund, Stine Romundstad. Disse to velges på akademisk år, mens det resterende arbeidsutvalget velges på kalenderår.

  • Andreas Knudsen Sund er valgt som leder
  • Simon Løvdal er gjenvalgt som læringsmiljøpolitisk ansvarlig og nestleder
  • Sigurd Solheim er valgt til fagpolitisk ansvarlig
  • Anna Juell Johnsen er valgt som internasjonalt ansvarlig


”Jeg vil takke Studenttinget for tilliten og ser veldig frem til å ta fatt på det spennende arbeidet som ligger foran oss. Korona har det siste året preget studiehverdagen og i året som kommer skal vi fortsette å jobbe for at studentene skal komme seg gjennom denne situasjonen på en god måte, samtidig som vi skal sette andre viktige studentsaker på agendaen»

sier Andreas Knudsen Sund – påtroppende leder for Studenttinget NTNU 2021

«Vi er veldig fornøyd med årets valg! Studentene har valgt et godt Studentting og nå har de valgt en dyktig ledelse med god faglig sammensetning og mye motivasjon. Jeg er sikker på at de kommer til å gjøre en fantastisk jobb for studentene i året som kommer.

sier Åste Solheim Hagerup – avtroppende leder for Studenttinget 2020

For mer informasjon eller spørsmål, kontakt avtroppende leder for Studenttinget, Åste Solheim Hagerup, på telefon 99368646, eller påtroppende leder, Andreas Knudsen Sund, på telefon 45297450.

Studenttinget NTNU er det øverste studentdemokratiske organet ved NTNU. STi består av 25 representanter fra hvert av studiebyene til NTNU. STi arbeider for å ivareta studentens rettigheter.