Valg til Skikkethetsnemda!

Er du student på enten en lærer- eller en helsefaglig utdanning her på NTNU? Da kan DU stille til Skikkethetsnemda!

Studenttinget NTNU skal oppnevne to studentrepresentanter til Skikkethetsnemda den 30.september. I flere utdanninger er det løpende skikkethetsvurdering av studentene og i noen tilfeller er det studenter som meldes som uskikket. Slike saker avgjøres av Skikkethetsnemda og her er studentene også representert.

Du kan lese mer om skikkethetsvurdering her:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Skikkethetsvurdering

Studentrepresentantene sitter for et år av gangen og eneste forkunnskap du trenger, er at du må være student. For Skikkethetsnemda må du i tillegg gå et studie som har skikkethetsvurdering.  Opplæring vil bli gitt. Vervet er også honorert hvor man får pr møtetime og forberedelser. Studenter fra Gjøvik og Ålesund kan også selvsagt stille, reise og overnatting vil bli dekket. Kandidatskjema mal

Ønsker du å stille så send oss gjerne kandidatskjema på e-post til sti@studenttinget.no. Du kan også stille til vervet ved å møte opp på Studenttingsmøtet 30.september kl. 17.15, møtested K5, Kjemiblokk 5 på Campus Gløshaugen.

Sakspapirene finner du her.