Valg av ny ledelse i Studenttinget 11.november

Den 11.november skal det nye Studenttinget velge sin ledelse. Alle som er studenter ved NTNU kan stille!

Arbeidsutvalget i Studenttinget består av 6 ulike stillinger og den 11.november skal fire av disse velges. Alle stillingene er heltidsverv og arbeidssted er i Trondheim.

Hvem er Studenttinget?

Studenttinget består av 25 representanter, hvor 2 representanter kommer fra Ålesund, 2 representanter fra Gjøvik og resten kommer fra Trondheim.

Studenttinget diskuterer og vedtar politikk til det beste for studentene som det jobbes for inn mot ledelsen og styret ved NTNU. Studenttinget velges i høstsemesteret, og sitter i ett år fra 1. januar. Mer informasjon om hvordan du kan stille finner du på studentvalget.no.

Hva er Arbeidsutvalget?

Som nevnt består arbeidsutvalget av 6 ulike stillinger. Det er:

  • Leder
  • Fagpolitisk ansvarlig
  • Læringsmiljøpolitisk ansvarlig
  • Internasjonalt ansvarlig
  • Stedlig leder Gjøvik
  • Stedlig leder Ålesund

Den 11. november skal det velges leder, fagpolitisk ansvarlig, læringsmiljøpolitisk ansvarlig og internasjonalt ansvarlig.

Møtet vil avholdes torsdag 11. november kl. 17.15 på Campus Gløshaugen. Møtested er K5, Kjemiblokk 5 på Campus Gløshaugen. Møtet vil også bli streamet, mer info finner du her.

Kandidatskjema kan sendes inn i forkant av møtet til sti@studenttinget.no. Frist for å få det sendt ut til representantene på forhånd er torsdag kl. 12.00.

Sakspapirer finner dere her.

Stillingsinstruks for Studenttinget og arbeidsutvalget ligger her.