Engasjer deg! Still til valg!

Torsdag 28. april skal det velges studenter til flere utvalg her på NTNU. Eneste som kreves er at du er student ved NTNU! For alle vervene kan du stille ved å fylle ut vedlagt kandidatskjema og sende til sti@studenttinget.no

Klagenemda

Klagenemda behandler alle klager på enkeltvedtak som vedrører studenter på NTNU. Det kan være alt fra anklager om juks til vurdering på eksamen. Det skal velges en representant med funksjonstid fra 01.07.2021 til 31.06.2022. Det skal også velges vara med samme funksjonstid.  Vervet er honorert og du honoreres for møtetid og møteforberedelser. Møteaktiviteten avhenger av hvor mange saker som blir meldt inn til klagenemnda. 

Mer informasjon om Klagenemda finner du her.

Læringsmiljøutvalget

Det skal oppnevnes 1 fast representant og 1 vararepresentant.

Læringsmiljøutvalget diskuterer saker som påvirker studentenes læring og gir råd til NTNU om hvordan dette kan forbedres. I 2020 har digitalt læringsmiljø vært fokusområde og sikring av NTNU har godt nok digitalt utstyr til å formidle undervisning har vært en viktig sak. I tillegg har saker som tildeling av areal til studentfrivillighet, varslingssystem for trakassering av studenter og utforming av læringsareal blitt diskutert. Utvalget møtes 3 – 4 ganger i semesteret.

Mer informasjon om Læringsmiljøutvalget finner du her.

Utdanningsutvalget

Det skal velges 1 fast representant og 1 vararepresentant.

Utdanningsutvalget skal drøfte og belyse aktuelle utdanningspolitiske saker og utfordringer og gi Rektor råd i strategiske spørsmål innenfor området. Utvalgets arbeid skal bygge på fakultetenes tenkning og medvirke til at NTNU får helhetlig utdanningsstrategi, har relevante utdanningstilbud og gir forskningsbasert utdanning med høy kvalitet. Det skal velges en representant med funksjonstid fra 01.07.2021 til 31.06.2022. Det skal også velges vara med samme funksjonstid. Vervet er honorert.

Mer informasjon om utvalget finner du her.

Forvaltningsutvalgene for ingeniør og sivilingeniørutdanningene

Det skal velges 1 representant for hvert av disse forvaltningsutvalgene. Funksjonstiden er fra 01.07.22 til 30.06.23. Vervene er honorerte. Mer informasjon finner du om FUS her og FUI her.

Du kan stille helt frem til saken skal opp på Studenttingsmøtet torsdag 28.april kl. 17.15. Har du spørsmål om utvalgene, ta gjerne kontakt på sti@studenttinget.no.

Innkalling og sakspapir finner du her.

Hopp rett ned til innholdet