Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) består av seks studenter som skal sørge for at den daglige driften av Studenttinget (STi) går sin gang, både politisk og organisatorisk.

Arbeidsutvalget består av totalt seks medlemmer, hvor alle sitter på heltid. Fire har arbeidssted i Trondheim, mens de to siste sitter henholdsvis i Gjøvik og Ålesund.

Disse tar permisjon fra studiene for å jobbe for Studenttinget 100 %. De sitter ikke med stemmerett i tinget, men er bundet av vedtakene gjort der.  Les mer om ledelsens arbeidsoppgaver i deres stillingsinstruks her.

AU og STi

Det er AU sin jobb å forberede sakene til STi. Alle kan komme med saker til STi, men det er AU som bestemmer om de skal behandles. Det er også AU sin jobb å komme med et forslag til vedtak; “AUs innstilling”. Det er denne man endrer på, og eventuelt vedtar i Studenttingsmøte. Les mer om AU-møtene her. STi-møtene kan du lese om her.

Kontaktperson for media er leder, Åste Hagerup eller nestleder, Simon Løvdal.

Bilde av Åste Hagerup

Åste Hagerup

Leder
Phone: 99 36 86 46
Bilde av Håkon Gravem Isaksen

Håkon Gravem Isaksen

Fagpolitisk ansvarlig
marcus

Marcus Ilstad

Stedlig leder Ålesund
Bilde av Simon Løvdal

Simon Løvdal

Nestleder og læringsmiljøpolitisk ansvarlig
Bilde av Tobias Røed

Tobias Røed

Internasjonalt ansvarlig

Kamilla Heggelund

Stedlig leder Gjøvik