Arbeidsutvalgsmøtene

Arbeidsutvalget har møter for å diskutere og innstille på alle sakene som sendes til Studenttinget. Møtene holdes stort sett ukentlig. Her diskuteres også saker som omhandler Studenttingets drift. 

På disse møtene er studentene i NTNU-styret tilstede som observatører med tale- og forslagsrett. Konsulentene, Studenttingets administrasjon, er med for å skrive referat. I tillegg til dette er Kontrollkomiteen med på de arbeidsutvalgsmøtene der det innstilles på saker til Studenttinget. Kontrollkomiteen skal påse at politikk som behandles og prosesser som gjøres er i tråd med Studenttingets reglement og retningslinjer.

Under finner du referater fra møter i Arbeidsutvalget. Referat og møteinnkallinger fra Studenttingsmøter finner du her
Ta kontakt om du ønsker referat eller møteinnkallinger fra før 2018.

Referat fra Arbeidsutvalgsmøtene

Hopp rett ned til innholdet