Arbeidsutvalgets møter

Arbeidsutvalget (AU) forbereder og innstiller på alle saker som skal til Studenttinget, og møtes derfor jevnlig. 

Til høyre finner du referater fra møter i Arbeidsutvalget.
Referat og møteinnkallinger fra Studenttingsmøter finner du her.

Møteinnkallinger og referat