Arbeidsutvalgets møter

Arbeidsutvalget innstiller på alle sakene som skal til Studenttinget og møtes derfor jevnlig for å diskutere og forberede alle saker. Her kan du finne referatene fra de siste møtene.

Referat fra STi-møtene finner du her.

2020

Referat AU-møte 01-20

Referat AU-møte 02-20

2019

Møtereferat AU-01-19

Møtereferat AU-02-19

Møtereferat AU-03-19

Møtereferat AU-04-19

Møtereferat AU-05-19

Møtereferat AU-06-19

Møtereferat AU-07-19

Møtereferat AU-08-19

Møtereferat AU-09-19

Møtereferat AU-10-19

Møtereferat AU-11-19

Møtereferat AU-12-19

Møtereferat AU-13-19

Møtereferat AU-14-19

Møtereferat AU-15-19

Møtereferat AU-16-19

Møtereferat AU-17-19

Møtereferat AU-18-19

Møtereferat AU-19-19

Møtereferat AU- 20-19

Møtereferat AU-møte 21-19

Møtereferat AU-møte 22-19

Møtereferat AU-møte 23-19

Møtereferat AU-møte 24-19

Møtereferat AU-møte 25-19

Møtereferat AU-møte 26-19

Møtereferat AU-møte 27-19

Møtereferat AU-møte 28-19

Møtereferat AU-møte 29-19

2018 2017
Møtereferat AU-01-18

Møtereferat AU-02-18

Møtereferat AU-03-18

Møtereferat AU-04-18

Møtereferat AU-05-18

Møtereferat AU-06-18

Møtereferat AU-07-18

Møtereferat AU-08-18

Møtereferat AU-09-18

Møtereferat AU-11-18

Møtereferat AU-12-18

Møtereferat AU-13-18

Møtereferat AU-14-18

Møtereferat AU-16-18

Møtereferat AU-17-18

Møtereferat AU-18-18

Møtereferat AU-20-18

Møtereferat AU-21-18

Møtereferat AU-22-18

Møtereferat AU-23-18

Møtereferat AU-24-18

Møtereferat AU-25-18

Møtereferat AU-26-18

Møtereferat AU-27-18

Møtereferat AU-28-18

Møtereferat AU-29-18

Møtereferat AU-30-18

tereferat AU-01-17

Møtereferat AU-02-17

Møtereferat AU-03-17

Møtereferat AU-04-17

Møtereferat AU-05-17

Møtereferat AU-06-17 

Møtereferat AU-07-17

Møtereferat AU-08-17

Møtereferat AU-09-17

Møtereferat AU-10-17

Møtereferat AU-11-17

Møtereferat AU-13-17

Møtereferat AU-14-17

Møtereferat AU-15-17

Møtereferat AU-16-17

Møtereferat AU-17-17

Møtereferat AU-18-17

Møtereferat AU-19-17

Møtereferat AU-20-17

Møtereferat AU-21-17

Møtereferat AU-22-17

Møtereferat AU-23-17

Møtereferat AU-24-17

Møtereferat AU-25-17

Møtereferat AU-26-17

Møtereferat AU-27-17

Møtereferat AU-28-17