FAQ

Ja! Alle verv som tillitsvalgt ved NTNU velges demokratisk. Alle registrerte studenter kan stille til valg som tillitsvalgt for sitt institutt eller fakultet, til Studenttinget eller til NTNU-styret. Det er valg hvert semester: 

  • Institutt- og fakultetstillitsvalgte (Studentrådet) velges hvert semester
  • Studenttinget for kommende kalenderår velges om høsten, vanligvis i oktober/november
  • Studentene i NTNU-styret velges om våren, vanligvis i april/mai

Du finner mer informasjon om alle disse valgene på studentvalget.no eller ved å kontakte oss. For valg til ditt studentråd, finner du også informasjon på nettsidene til ditt studentråd. Følg oss gjerne på sosiale medier for oppdatert informasjon. 

 

Det enkleste er å sende en e-post eller komme innom det aktuelle kontoret. 

Studenttinget deler kontor med studentene i NTNU-styret og alle studentrådene med noen få unntak. Adressen vår finner du her.
Studentrådene for Det humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) holder til på Dragvoll i Bygg 2, nivå 1. Studentrådet for Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) har kontor i Olav Kyrres gate 9. Der det er Institutt- eller fakultettillitsvalgte med tilhørighet på andre campus eller i andre studiebyer har disse kontor der. Mer informasjon finnes på studentrådene sine egne nettsider.

De tillitsvalgte kan nås på følgende mail-adresser:

Flere studentråd har e-postadresser for de enkelte instituttillitsvalgte tilgjengelig på nettsidene sine dersom du ønsker å kontakte dem direkt

Man får ikke timelønn for arbeidet som tillitsvalgt, men institutt- og fakultetstillitsvalgte får utbetalt et fast honorar for arbeidet. Et honorar er en påskjønning for ansvaret man har valgt å ta på seg, ikke en lønn som er ment å reflektere den totale arbeidsmengen. Å være tillitsvalgt er et frivillig verv.

Fakultetstillitsvalgte honoreres stort sett tilsvarende en 25% stilling.

Instituttillitsvalgte honoreres mellom 60-80 timer i semesteret.

Studenttingsrepresentanter honoreres ikke, men får alle reiser og utgifter i forbindelse med vervet dekket. Representanter fra Gjøvik og Ålesund får reise, kost og losji dekket i forbindelse med Studenttingsmøter og -seminar.

Studenttingets ledergruppe skiller seg ut ved at de tar permisjon fra studiene (uten studiestøtte) i ett år for å arbeide på heltid for Studenttinget. De er ansatt av NTNU og mottar dermed timelønn det året de er ansatt.

Alle studenter ved NTNU kan delta på møter i Studenttinget og sitt studentråd. 

Møtene er åpne for alle. Hos studentrådene varierer det hvorvidt man som observatør har forslags- og talerett eller bare møterett. På Studenttingets møter har alle studenter rett til å observere med tale- og forslagsrett.

Ja, det kan du! Alle studentråd der fakultet et har studier i Gjøvik og Ålesund har egne instituttillitsvalgte i disse byene. Det varierer om studentrådet har egne regler mot å stille som fakultetstillitsvalgt om du studerer i en annen studieby. Ta kontakt med dem for å lære mer.

Gjøvik og Ålesund har to representanter hver i Studenttinget. Disse velges av og blant studenter i de respektive byene og får dekket reise til Trondheim i forbindelse med Studenttingsmøter og -seminar.

Du finner mer informasjon om valg av tillitsvalgte på studentvalget.no.

Velferdstinget i Gjøvik, Trondheim og Ålesund har i oppgave å ivareta og bedre velferdstilbud for studentene i disse tre byene.  Velferdstinget bestemmer hvordan semesteravgiften skal brukes og uttaler seg om hvordan Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) skal prioritere sine ressurser.

Studenttinget NTNU er et av fire eierorganer for Velferdstinget, sammen med Studentparlamentet DMMH, BI Studentorganisasjon Trondheim, Studentrådet ved Fagskolen Innlandet g studentdemokratiet ved Fotofagskolen i Trondheim.
13 av Velferdstingets 15 medlemmer er NTNU-studenter, og det er Studenttinget som velger dem på et Studenttingsmøte om våren.

Les mer om Velferdstinget på deres nettsider.

Ja, som regel. Det finnes noen unntak, men norsk er offisielt arbeidsspråk ved NTNU. For å stille til valg som tillitsperson må man beherske norsk godt nok til å skjøtte vervet, jf. NTNUs valgreglement §4.2.

Dette betyr ikke at man må snakke norsk perfekt, men man må kunne uttrykke seg og forstå andre godt nok til at det ikke blir en utfordring i arbeidet som tillitsvalgt.

Ja! Det er ingen ting i veien for å sitte som fakultets- eller instituttillitsvalgt, og samtidig være representant i Studenttinget.
Tvert imot er det en fordel både for deg og studentene ved ditt fakultet; det sikrer en Studenttingsrepresentant som deltar i diskusjoner som angår alle studenter ved NTNU, og samtidig har god kjennskap til de politiske prosessene og utfordringene ved ditt fakultet.

Det kan være lurt å tenke over hvor mye tid man har å bruke på vervene man blir valgt til. Det er helt overkommelig å være både fakultets- og instituttillitsvalgt ved siden av studier, også i kombinasjon med å være representant i Studenttinget. Det kan allikevel være lurt å ikke ha for mye annet på siden som andre særlig tidkrevende verv.

Studenttinget har møte én gang i måneden. Det blir alltid gitt en uke på å lese sakspapirer og forberede seg til Studenttingsmøtene. Lengden på sakene varierer, men det skal alltid være nok tid til å forberede seg.

Fakultetstillitsvalgte honoreres tilsvarende en ~25% stilling, og må dermed regne med å bruke en del tid på arbeidet ved siden av studiene.

Instituttillitsvalgte honoreres fra 60-80 timer i semesteret, og må også regne med å bruke noe tid på arbeidet, men ikke like mye som fakultetstillitsvalgte.

Absolutt! Både Studenttinget og de forskjellige studentrådene velger studenter inn i mange forskjellige verv, råd og utvalg. Du finner mer informasjon om noen av de faste vervene det velges til her. I tillegg velges det gjerne studenter til forskjellige arbeidsgrupper på NTNU. 

Følg oss på sosiale medier for å holde deg oppdatert på hvordan du kan engasjere deg!

Hopp rett ned til innholdet