Hva skjer når?

Her finner du møteplanen til Studenttinget og oversikt over når det vil være ulike valg.

Sakspapirene til Studenttingets møter finner du under “Vår politikk”

Sti-møte 02/20 Torsdag 13. februar  Valg til Landsmøte NSO(25 delegater), Studenttingets arbeidsprogram
Sti-møte 03/20 Torsdag 5.mars
Sti-møte 04/20 Torsdag 26.mars Valg til RSA
Sti-møte 05/20 Torsdag 30.april Valg til Velferdstinget, Klagenemda, LMU, UU, ULM