#metooakademia startet i 2017 som et opprop med krav om at universitetene skulle starte holdningsendrende kampanjer, endre kultur og maktstrukturer i akademia, kartlegge og kvalitetssikre rutiner for håndtering av uønsket seksuell atferd og etablere lett tilgjengelige og nøytrale kanaler for å melde fra om uønsket seksuell atferd og trakassering.

Vi er godt på vei, men ikke i mål. NTNU kan bli bedre – og det skal vi bli.

Det har tatt lang tid, men NTNU har endelig et lettanvendelig anonymt varslingssystem for seksuell trakassering (ofte omtalt som «metoo-knappen».

Det kan uansett være greit å vite hvor du kan gå om du ser eller opplever ubehagelig atferd. Det bør meldes til faglærer, institutt, fakultetsledelse eller dine tillitsvalgte. Du kan også alltid gå til dine tillitsvalgte for å vite mer om veien videre, eller få støtte i møte med institutt eller fakultet. Uansett om det gjelder deg eller andre. Du er ikke alene ♥

For å lære mer om dine rettigheter og varsling på NTNU:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Varsling+for+studenter

Tilbud til studenter:

Studentombudet
Lennart Solligård
Mail: studentombudet@ntnu.no  
Tlf: 48505005

Studentprestene
Gjøvik
Anne Anker Bolstad
Tlf. 915 11 244
E-post anne.bolstad@ntnu.no

Trondheim
Birte Andersen Gresseth
Tlf. 73598160 / 90680638
E-post birte.a.gresseth@ntnu.no

Tom Elvebakk
Tlf. 73591980 / 90793950
E-post tom.elvebakk@ntnu.no

Les mer om Helsesøster-tilbudet:
www.sit.no/helse