Militærtjeneste under studietiden?

NTNUs vernepliktskontakt er avviklet, men er her noen tips til å guide deg på rett vei.

Dersom du har fått innkalling til førstegangstjeneste og fått studieplass ved NTNU, så må du gjøre følgende:

  1. Dersom du ønsker å utsette studiet, så tar du kontakt med Opptakskontoret på tlf. 73 59 77 00 (Trondheim), tlf. 61 13 54 00 (Gjøvik), tlf. 70 16 12 00 (Ålesund) eller på mail opptak@adm.ntnu.no. Send med innkallingen til førstegangstjenesten når du søker om utsettelse av studieplass.
  1. Dersom du ønsker å utsette førstegangstjenesten, så må du starte på studiet. Deretter må du kontakte Orakeltjenesten på Campus eller orakel@ntnu.no (Det var tidligere Studentservice på tlf. 73 59 52 00 eller på mail studentservice@adm.ntnu.no som hadde dette) for å få bevis på at du studerer, og hvor lenge du kommer til å studere. Deretter må du søke forsvaret om utsettelse. Se link til forsvaret her: https://forsvaret.no/utsettelse
  2. Dersom du ønsker å ta permisjon underveis i studiene på grunn av førstegangstjenesten, så tar du kontakt med studieveileder på ditt fakultet. Du kan lese mer om permisjon under studiene her: https://innsida.ntnu.no/studiepermisjon

 

Mer utfyllende informasjon finner du på Forsvarets egne sider: https://forsvaret.no/utsettelse