Militærtjeneste under studietiden?

Dersom du har fått innkalling til førstegangstjeneste og fått studieplass ved NTNU, har du følgende valg:

  • Dersom du ønsker å utsette studiet, så tar du kontakt med Opptakskontoret. Send med innkallingen til førstegangstjenesten når du søker om utsettelse av studieplass.
  • Dersom du ønsker å utsette førstegangstjenesten, så må du starte på studiet. Deretter må du kontakte Orakeltjenesten på Campus (eller på orakel@ntnu.no) for å få bevis på at du studerer og på hvor lenge du kommer til å studere. Deretter må du søke forsvaret om utsettelse. Se link til søknad og informasjon her
  • Dersom du ønsker å ta permisjon underveis i studiene på grunn av førstegangstjenesten, så tar du kontakt med studieveileder på ditt fakultet. Du kan lese mer om permisjon under studiene her
Hopp rett ned til innholdet