Om oss

Din stemme har betydning!

Hva er egentlig Studenttinget? Og hvorfor skal du som student interessere deg for studentdemokratiet? Hva er forskjellen mellom Studenttinget og et studentråd?

Studentdemokratiet ved NTNU består av tillitsvalgte studenter på alle nivå, alt fra hver enkelt referansegruppe for det enkelte emnet til sentralt nivå ved universitetet. På hvert fakultet finnes det et studentråd som tar for seg det som omhandler studenter på det spesifikke fakultetet. Alle fakultet har et studentråd som ledes av fakultetstillitsvalgte, det samme er på instituttnivå hvor man har institutt-tillitsvalgte.

Hvilke saker som behandles hvor, kommer an på hva sakens innhold. Er du misfornøyd med pensum i et emne, er referansegruppen riktig plass å ta opp dette. Institutt-tillitsvalgte har ansvar for å følge opp saker som omhandler rammene rundt studieprogrammet ditt. Fakultetstillitsvalgte følger opp de institutt-tillitsvalgte og har ansvar for det som skjer på fakultetsnivå. Studenttinget er det sentrale leddet i studentdemokratiet og tar opp saker som gjelder alle NTNU-studenter. Dette kan for eksempel være studieforskrift, campuspolitikk og læringsmiljø.

Studenttinget er det øverste studentdemokratiske organet ved NTNU og består av 25 representanter fra hele universitetet som sammen skal vedta studentenes politikk. Arbeidsutvalget.i Studenttinget består av 6 medlemmer som sammen skal fronte denne politikken og disse 6 har hver sine interesseområder. Arbeidsutvalget er bundet av Studenttingets politikk.

Det er faktisk DU som bestemmer hvem som skal representere deg. Hver høst velges representantene som sitter i Studenttinget. Alle studenter ved NTNU kan stille til valg og alle har stemmerett.