Prosjektmidler

Studenttinget deler ut 30 000,- i året til prosjekter/organisasjoner som støtter opp under tiltak for å fremme en sak eller et tema som det søkende organet ønsker belyst etter følgende retningslinjer

Søknad skal inneholde organisasjon, kontaktperson, kontonummer, postadresse og begrunnelse. Sendes til sti@studenttinget.no.