Skjermer på Stripa og Realfagsbygget

 

Studenttinget disponerer tre skjermer på campus Gløshaugen; to på ‘Stripa’ og en ved realfagskantina.
Hvis din organisasjon oppfyller reglene under kan dere få opp bidrag på skjermene.

For å få optimale skjermbilder bør det tas utgangspunkt i disse malene:
Uten foto
Med foto
Skjermbildene sendes til skjerm@studenttinget.no.

Bildene MÅ være i png eller jpeg-format for å kunne lastes opp på skjermene. Det er dessverre ikke mulig å vise videoklipp på skjermene.

Regler

 1. Studentorganisasjoner får ikke henge opp egne skjermer i NTNUs vrimleområder.
 2. Studentorganisasjoner må ha minst 15 NTNU-registrerte studentmedlemmer for å legge ut bidrag på skjermene.
 3. Minst 50% av medlemmene i studentorganisasjonen må være registrerte NTNU-studenter.
 4. En organisasjon kan kun ha ett bidrag liggende på skjermene av gangen, men unntak kan gjøres for større organisasjoner.
 5. Studentorganisasjoner kan ikke selge reklameplass på skjermene til eksterne firma.
 6. Innhold kan ligge ute i opptil to uker med mindre Studenttinget gjør unntak.
 7. Innhold på skjermene må være relevant for alle studentene ved NTNU Gløshaugen.
 8. Man skal benytte minimum samme skriftstørrelse som i malverket.
 9. Man skal benytte samme skrifttype som i malverket.
 10. Bilder skal ha en oppløsning på 1366 x 768 px.
 11. Bilder må være i JPG-format om det skal vises på Dragvollskjermen. Gløshaugens skjermer leser både JPG og PNG.
 12. I uforutsette situasjoner der en viss grad av skjønn er påkrevd forbeholder Studenttinget seg retten til å godta eller avslå bidrag, samt å gjøre unntak.

Tips

 • Skjermstørrelsen er 46″
 • Skjermbildet vises i ca 7-10 sekunder, begrens derfor informasjonen
 • Man bør primært rekke å få med seg viktige adresser, dato, nettsider og frister
 • Budskapet bør i utgangspunktet ikke være lengre enn en Twittermelding (140 tegn)
 • Den nederste linjen i malverket vil overlappes av en nyhetsrull fra Universitetsavisa

NTNU Kommunikasjonsavdelingen er øverste ansvarlig for alt innhold på skjermene og har myndighet til å redigere eller fjerne publisert innhold dersom det bryter med retningslinjene.