Skjermer på Stripa og Realfagsbygget

Studenttinget disponerer tre skjermer på Gløshaugen: to på «Stripa» og en ved realfagskantinen. En organisasjon kan be om å få bidrag opp på skjermen dersom den oppfyller kravene. Skjermbildene sendes til skjerm@studenttinget.no

Regler 

 1. Studentorganisasjoner får ikke henge opp egne skjermer i NTNUs vrimleområder.
 2. Studentorganisasjoner må ha minst 15 NTNU-registrerte studentmedlemmer for å legge ut bidrag på skjermene.
 3. Minst 50% av medlemmene i studentorganisasjonen må være registrerte NTNU-studenter.
 4. En organisasjon kan som regel kun ha et bidrag på skjermene av gangen. Unntak kan gjøres for større organisasjoner.
 5. Studentorganisasjoner kan ikke selge reklameplass på skjermene til eksterne firma.
 6. Innhold kan ligge ute i opptil to uker med mindre Studenttinget gjør unntak.
 7. Innhold på skjermene må være relevant for alle studentene ved NTNU Gløshaugen.
 8. Man skal benytte samme skrifttype og minimum samme skriftstørrelse som i følgende mal (med foto eller uten foto). 
 9. Bilder skal ha en oppløsning på 1366 x 768 px.
 10. Studenttinget forbeholder seg retten til å godta eller avslå bidrag, samt å gjøre unntak.
 11. NTNU Kommunikasjonsavdelingen er øverste ansvarlig for alt innhold på skjermene og har myndighet til å redigere eller fjerne publisert innhold dersom det bryter med retningslinjene.

Format og tips

 • Skjermstørrelsen er 46″.
 • Skjermbildet vises i omtrent 7-10 sekunder, begrens derfor informasjonen. Man bør primært rekke å få med seg viktige adresser, dato, nettsider og frister
 • Budskapet bør i utgangspunktet ikke være lengre enn 140 tegn.
 • Bildene må være i .png eller .jpeg for å kunne lastes opp. Det er dessverre ikke mulig å vise videoklipp på skjermene.
 • Den nederste linjen i malen vil overlappes av en nyhetsrull fra Universitetsavisa.
  For skjermer på Dragvoll, ta kontakt med Studentrådene HF og SU. For skjermer i Ålesund eller Gjøvik, ta kontakt med Studentparlamentet i gjeldende by.
Hopp rett ned til innholdet