Søk om midler

Studenttinget deler ut diverse midler til studentforeninger og -organisasjoner, på vegne av NTNU.

Studenttingets arbeidsutvalg deler hvert år ut inntil kr. 150 000,- fordelt på to søknadsperioder. Dette er penger som går til studentorganisasjoner som har benyttet NTNU Grafisk senter til produksjon av trykt materiell.

Studenttinget kan refundere inntil 50% av organisasjonens dokumenterte utgifter. Størrelsen på refusjonen er avhengig av antall søkere.

De disponible midlene skal deles ut etter følgende prinsipper:

 • Kun søknader for trykksaker på papir behandles. Det vil si at trykking av roll-ups og banner ikke dekkes.
 • Søkere tildeles maks kr. 10 000,- per semester
 • Produkter tiltenkt videresalg blir ikke refundert
 • Studentaviser prioriteres i tildelingen
 • Midlene deles prosentvis likt mellom søkerne. Søkere kan maksimalt få refundert 50%.

Søknadsfristene er 1. mars og 1. oktober hvert år.

Retningslinjene for refusjonsmidler ble revidert den 9. desember 2015.  Les de nye retningslinjene her.

Søknadsskjema for refusjon for NTNU Grafisk senter

Søknaden kan enten:
sendes på mail (sti@studenttinget.no) leveres på kontoret til Studenttinget,
eller sendes med post til Studenttinget NTNU, Sem Sælands veg 5, 7491 Trondheim

NB!

 1. Søknadsfristen er  1. oktober/1.mars.
 2. Bare utgifter fra NTNU-trykk kan få refusjon
 3. Oppdraget må være gjennomført og betalt
 4. Utgifter og trykkested må dokumenteres
 5. Søknaden må inneholde kvittering for bruk og fakturagrunnlag som viser hvilke tjenester som er benyttet. Manglende dokumentasjon vil ikke bli etterspurt og søknaden vil derfor ikke bli behandlet om dette mangler.
 6. Søknadsskjemaet må benyttes.

Bakgrunn

Hensikten med refusjonen er å redusere studentenes utgifter til trykking ved NTNU-trykk. Det er historiske grunner for denne ordningen. Da Reprosentralen ble gjort om til NTNU-trykk (senere NTNU Grafisk senter) gikk prisene på opp. For NTNU var det viktig at studentene ikke skulle få denne, generelle prisøkningen.

Studenttinget forvalter derfor en pengepott for NTNU. Potten fordeles blant alle studentorgan som kan dokumentere at de har brukt tjenestene til NTNU-trykk.

Studenttinget deler ut kr. 30 000,- i året til prosjekter/organisasjoner som støtter opp under tiltak for å fremme en sak eller et tema som det søkende organet ønsker belyst etter følgende retningslinjer.

Søknad skal inneholde organisasjon, kontaktperson, kontonummer, postadresse og begrunnelse for søknaden. Sendes til sti@studenttinget.no