Søk om midler

Studenttinget deler ut diverse midler til studentforeninger og -organisasjoner, på vegne av NTNU. Søknader sendes til sti@studenttinget.no.

Støtte til grafisk materiell
Dersom din studentorganisasjon har benyttet seg av NTNU Grafisk, kan dere få dekket inntil 50% av utgiftene eller 10 000 kr.  Studenttinget kan dele ut inntil 150 000 kr per år. Dette gjøres ved å sende inn søknad innen 1. mars eller 1. oktober.

 

 

 

Prosjektmidler
Studenttinget NTNU har hvert år en budsjettpost 30 000 deles ut til prosjekter i regi av studentforeninger tilknyttet NTNU. Det kan ikke deles ut mer enn halvparten av budsjettposten i løpet av første halvår. Prosjektmidlene skal i utgangspunktet gå til ekstraordinære prosjekter som en studentorganisasjon ønsker å gjennomføre. Alle organ/grupperinger ved NTNU som har prosjekt som vil være til gode for en større del av studentmassen på NTNU kan søke. Prosjektmidlene deles ut kontinuerlig, noe som vil si at midlene kan være utdelt allerede.

Andre økonomiske midler 
Det finnes mange muligheter for å søke økonomiske midler for studentorganisasjoner. For en uformell oversikt, se her.

Hopp rett ned til innholdet