Studenter i råd og utvalg

Ved NTNU finnes det et bredt spekter av sentrale råd, komitéer og utvalg som bidrar til ulike sider av driften og utivklingen ved universitetet. I alle disse sitter det studenter, og det er Studenttinget som oppnevner dem. Til høyre finner du en oversikt over hvem som sitter hvor, og link til ytterligere informasjon om det enkelte utvalg.

Valgene til de ulike råd og utvalg skjer som oftest to ganger i året, da funksjonsperiodene er delt inn etter kalenderår og studieår. Oppnevningene skjer gjerne på siste ordinære Studenttingsmøte for semesteret. Følg Studenttinget på Facebook eller sjekk møteinnkallingene for å holde deg oppdatert på STi skal oppnevne til råd og utvalg.

Ved NTNU finnes det et bredt spekter av råd, komitéer og utvalg som bidrar til ulike sider av driften og utivklingen ved universitetet. I alle disse sitter det studenter, og det er Studenttinget som oppnevner dem. Under finner du en oversikt over hvem som sitter hvor, og link til ytterligere informasjon om det enkelte utvalg.

Valgene til de ulike råd og utvalg skjer som oftest to ganger i året, da funksjonsperiodene er delt inn etter kalenderår og studieår. Oppnevningene skjer gjerne på siste ordinære Studenttingsmøte for semesteret.

Hvem sitter hvor?

Ninni Maria Undeberg

Roar Høiby Brakstad

Les mer

Henrik Dolmen

Robin Christoffer Vold

Joakim Sander Løken

Yosif Anwar Mahdi Al-Sayed

Les mer

Tarald Kjølleberg Bishop

Aamund Westermoen

Les mer

Emilie Hvidsten Swensen

Simon Sætre Borchgrevink

Øystein Fruseth Christiansen

Anna Stepan Jarstad

Kevin Richard Almeida

Les mer

Sigurd Solheim
Fredrik Framhus

Les mer

Ledig plass vara: Torjus Levisen Johansen
Marianne Skarpen vara: ledig plass

Les mer

Mikal Øglend Næsse
Astrid Hilling

Les mer

Ada Klubben Guled Yusuf Mohamud Vara: Rikke Storvik Sjøhelle Jonas Låstad Les mer

RSA Teknologi og næringsliv: 

RSA Skole, kultur og velferd: 

RSA Helse og helserelatert teknologi:

Les mer