Studenter i råd og utvalg

Ved NTNU finnes det et bredt spekter av sentrale råd, komitéer og utvalg som bidrar til drift og utvikling ved universitetet. Her sitter det studenter som Studenttinget oppnevner. Til høyre finner du en oversikt over studentene som sitter i de forskjellige organene og link til ytterligere informasjon.

Valgene til det enkelte råd og utvalg skjer som oftest to ganger i året, da funksjonsperiodene er delt inn etter kalenderår og studieår. Oppnevningene skjer gjerne på siste ordinære Studenttingsmøte for semesteret.

Følg Studenttinget på sosiale medier eller sjekk møteinnkallingene for å holde deg oppdatert på hva som skal velges. Her kommer det også fortløpende informasjon om mer kortvarige arbeidsgrupper det skal oppnevnes til.

Hvem sitter hvor?

Ninni Maria Undeberg
Anders Lie Hagen

Les mer

Henrik Dolmen
Eline Frøysa Norli
Joakim Sander Løken
Tanya Moberg

Les mer

Tarald Kjølleberg Bishop
Jacob Strand  Rolfsen

Les mer

Emilie Hvidsten Swensen
Simon Sætre Borchgrevink
Ludvig Brannsether
Ingunn H. Andreassen
Kevin Richard Almeida

Les mer

Fredrik Framhus 
Cecilie B. Raustein

Les mer

Faste
Marianne Skarpen
Ola Tollnes Lydersen

Vara
Stig Erlend Almåsbak

Mangler én studentrepresentant

Les mer

Mikal Øglend Næsse
Astrid Hilling

Les mer

Faste
Ask Kristian B. Drågen

Sonja Fay F. Nyvoll

Vara
Mangler vararepresentanter

Les mer

RSA Teknologi og næringsliv: 

RSA Skole, kultur og velferd: 

RSA Helse og helserelatert teknologi:

Les mer

Hopp rett ned til innholdet