Studenter i råd og utvalg

Studenttinget oppnevner til sentrale råd og utvalg ved NTNU. Her finner du en oversikt over hvem som sitter hvor.

Valgene til de ulike råd og utvalg skjer som oftest to ganger i året, da funksjonsperiodene er delt inn etter kalenderår og studieår. Oppnevningene skjer gjerne på siste ordinære Studenttingsmøte for semesteret.

Siri Arnesen(Vara: Ledig plass)

Jostein Gjesdal(Vara: Ledig plass)

Åste Hagerup
Astrid Østigård
Ingrid Folstad
Kamilla Heggelund
Nicolai Ilstad

Anders Hagen Jarmund
Maria Louise Høigaard

Annbjørg Pasteur Stø
A. Thiren Sriskantharajah

Gustav Hopen
Tor-Einar Siebke

RSA Teknologi og næringsliv: Gjermund Kvernmo Langset
RSA Skole, kultur og velferd: Åste Solheim Hagerup
RSA Helse og helserelatert teknologi: Åse Kristin Ask Bakke(vara: Sissel M. Enaasen)