Studenter i råd og utvalg

Ved NTNU finnes det et bredt spekter av sentrale råd, komitéer og utvalg som bidrar til ulike sider av driften og utivklingen ved universitetet. I alle disse sitter det studenter, og det er Studenttinget som oppnevner dem. Til høyre finner du en oversikt over hvem som sitter hvor, og link til ytterligere informasjon om det enkelte utvalg.

Valgene til de ulike råd og utvalg skjer som oftest to ganger i året, da funksjonsperiodene er delt inn etter kalenderår og studieår. Oppnevningene skjer gjerne på siste ordinære Studenttingsmøte for semesteret. Følg Studenttinget på Facebook eller sjekk møteinnkallingene for å holde deg oppdatert på STi skal oppnevne til råd og utvalg.

Ved NTNU finnes det et bredt spekter av råd, komitéer og utvalg som bidrar til ulike sider av driften og utivklingen ved universitetet. I alle disse sitter det studenter, og det er Studenttinget som oppnevner dem. Under finner du en oversikt over hvem som sitter hvor, og link til ytterligere informasjon om det enkelte utvalg.

Valgene til de ulike råd og utvalg skjer som oftest to ganger i året, da funksjonsperiodene er delt inn etter kalenderår og studieår. Oppnevningene skjer gjerne på siste ordinære Studenttingsmøte for semesteret.

Hvem sitter hvor?

Sander Elias Høyland

Roar Høiby Brakstad

Les mer

Julie Helen Evenstuen

Robin Christoffer Vold

Lars Vestnes Larsen

Yosif Anwar Mahdi Al-Sayed

Les mer

Tuva Sandlie Søilen

Aamund Westermoen

Les mer

Simon Løvdal
Maria Victoria Silva
Øystein Fruseth Christiansen
Anna Stepan Jarstad

Les mer

Sigurd Solheim
Fredrik Framhus

Les mer

Kaby Theivendran vara: Torjus Levisen Johansen Jostein Gjesdal Vara: Åste Hagerup Les mer

Mikal Øglend Næsse
Marianne Skarpen

Les mer

Ada Klubben Guled Yusuf Mohamud Vara: Rikke Storvik Sjøhelle Jonas Låstad Les mer

RSA Teknologi og næringsliv: Gjermund Kvernmo Langset

RSA Skole, kultur og velferd: Åste Solheim Hagerup

RSA Helse og helserelatert teknologi: Åse Kristin Ask Bakke (vara: Sissel M. Enaasen)

Les mer