Studenter i råd og utvalg

Ved NTNU finnes det et bredt spekter av sentrale råd, komitéer og utvalg som bidrar til ulike sider av driften og utivklingen ved universitetet. I alle disse sitter det studenter, og det er Studenttinget som oppnevner dem. Til høyre finner du en oversikt over hvem som sitter hvor, og link til ytterligere informasjon om det enkelte utvalg.

Valgene til de ulike råd og utvalg skjer som oftest to ganger i året, da funksjonsperiodene er delt inn etter kalenderår og studieår. Oppnevningene skjer gjerne på siste ordinære Studenttingsmøte for semesteret. Følg Studenttinget på Facebook eller sjekk møteinnkallingene for å holde deg oppdatert på STi skal oppnevne til råd og utvalg.

Ved NTNU finnes det et bredt spekter av råd, komitéer og utvalg som bidrar til ulike sider av driften og utivklingen ved universitetet. I alle disse sitter det studenter, og det er Studenttinget som oppnevner dem. Under finner du en oversikt over hvem som sitter hvor, og link til ytterligere informasjon om det enkelte utvalg.

Valgene til de ulike råd og utvalg skjer som oftest to ganger i året, da funksjonsperiodene er delt inn etter kalenderår og studieår. Oppnevningene skjer gjerne på siste ordinære Studenttingsmøte for semesteret.

Hvem sitter hvor?

Rolf Klokkerengen

Roar Høiby Brakstad

Les mer

Hedda Dale

Emir Derouiche

Tom André Helvig

Yosif Anwar Mahdi Al-Sayed

Les mer

Simon Løvdal
Erik S. Finnes
Andreas Knudsen Sund
Svein-Erik S. Olsen
Nicolai Ilstad

Les mer

Håkon Gravem Isaksen
A. Thiren Sriskantharajah

Les mer

Siri Arnesen Vara: Endre Ulberg

Jostein Gjesdal Vara:Charlotte Söderström

Les mer

Anders Hagen Jarmund
Maria Louise Høigaard

Les mer

Åse Marie Mundal

Martine Sletten

Vara: Mathilde Eikesund

Svein-Erik Olsen

Les mer

RSA Teknologi og næringsliv: Gjermund Kvernmo Langset

RSA Skole, kultur og velferd: Åste Solheim Hagerup

RSA Helse og helserelatert teknologi: Åse Kristin Ask Bakke (vara: Sissel M. Enaasen)

Les mer