Styrerepresentantene

I universitetsstyret til NTNU («NTNU-styret») sitter det to studentvalgte medlemmer. Disse er valgt blant, og av, alle studentene ved NTNU, og samarbeider tett med Studenttinget. 

De har kontor i Studenttingets lokaler og bistår
Arbeidsutvalget i daglige gjøremål som en del av Studenttingets ledergruppe. Styrerepresentantene har ikke stemmerett i Studenttinget eller Arbeidsutvalget, men deltar i begge med tale- og forslagsrett. De har et særlig ansvar for oppfølging av de fakultetstillitsvalgte (FTV) gjennom stillingen i Studenttinget.

Du kan nå styrerepresentantene på styrerep@studenttinget.no

Jørgen Valseth

Styremedlem

Tlf:

Amalie Farestvedt

Styremedlem

Tlf: