Studentene i NTNU-styret

Det sitter en kvinnelig og en mannlig student i  NTNU-styret. Disse er valgt av alle studentene ved NTNU, og sitter for perioden 01. august – 31. juli. 

NTNU-styret er universitets øverste organ og har ansvar for de ‘overordnede linjene’ i NTNUs virksomhet. Dette innebærer alle avgjørelser av en strategisk karakter.

Studenter som velges til NTNU-styret får tilbud om en heltidsstilling i Studenttingets ledergruppe, som innebærer permisjon fra studiene i ett år. Styrerepresentantene har kontor i Studenttingets lokaler og bistår Arbeidsutvalget i Studenttingets daglige drift. Styrerepresentantene har ikke stemmerett i Studenttinget eller Arbeidsutvalget, men deltar i begge med tale- og forslagsrett. De har et særlig ansvar for oppfølging av de fakultetstillitsvalgte (FTV) gjennom stillingen i Studenttinget.

Du kan lese mer om hvordan NTNU-styret fungerer her.

Amalie
Farestvedt

Representant i
NTNU-styret

Jørgen
Valseth

Representant i
NTNU-styret

Hopp rett ned til innholdet