Styrerepresentantene

I NTNU-styret sitter det to studentrepresentanter og disse arbeider tett med Studenttinget. De har kontor i Studenttingets lokaler og bistår arbeidsutvalget i daglige gjøremål.

Ønsker du å komme i kontakt med styrerepresentantene?

Send en e-post til styrerep@studenttinget.no

Per Kristian Røkkum Berget

Styrerepresentant
Phone: 90 13 40 27

Karoline Abildsnes

Styrerepresentant
Phone: 47 87 58 68