Styrerepresentantene

I universitetsstyret for NTNU («NTNU-styret») sitter det to studentvalgte medlemmer. Disse er valgt blant, og av, alle studentene ved NTNU, og samarbeider tett med STi. 

De har kontor i Studenttingets lokaler og bistår
Arbeidsutvalget i daglige gjøremål som en del av Studenttingets ledergruppe. Styrerepresentantene har ikke stemmerett i Studenttinget eller Arbeidsutvalget, men deltar med i begge med tale- og forslagsrett. De har et særlig ansvar for oppfølging av de fakultetstillitsvalgte (FTV) gjennom stillingen i Studenttinget.

Du kan nå styrerepresentantene på styrerep@studenttinget.no

Simen Ringdahl

Styremedlem

Tlf:

Mathilde S. Eiksund

Styremedlem

Tlf: