Vår politikk

Studenttinget vedtar politikk på vegne av alle NTNUs studenter.
Her finner du oversikt over Studenttingets politiske vedtak. 

Politikken til Studenttinget er organisert i grunndokumenter kalt ‘politiske plattformer’ som sier noe overordnet om hva Studenttinget mener om et politisk område. Andre vedtak og resolusjoner vil være med å konkretisere denne politikken, men kan ikke gå imot en plattform. 

Hvert år vedtar Studenttinget et arbeidsprogram som blir de politiske og organisatoriske prioriteringene til det årets arbeidsutvalg. 

Under finner du også referat og møteinnkallinger for Studenttinget NTNU. I referatene ligger det også forskjellige politiske saker som er vedtatt. Møtene er nummerert med møtenummer. Referat legges ut etter de har blitt godkjent av Studenttinget noe som gjøres på påfølgende møte.

Dersom du har spørsmål om Studenttingets politikk, er det bare å kontakte oss. Det samme gjelder om du ønsker tilgang til tidligere politiske dokumenter.

Møteinnkallinger og referat

Hopp rett ned til innholdet