Vår politikk

Studenttinget vedtar politikk på vegne av NTNUs ~42 000 studenter.
Her finner du oversikt over Studenttingets politiske vedtak.

I tabellen til høyre finnes referat og møteinnkallinger for Studenttinget NTNU. Møtene er nummerert med møtenummer etterfulgt av årstall. Referat legges ut etter de har blitt godkjent av Studenttinget. Dette gjøres på påfølgende møte.


Lenger ned finner du Studenttingets politiske plattformer og årets Arbeidsprogram.

Ved spørsmål om Studenttingets politikk kan du kontakte Arbeidsutvalget eller sende en e-post til sti@studenttinget.no

God lesing!

Studenttinget vedtar politikk på vegne av NTNUs ~42 000 studenter.
Her finner du oversikt over Studenttingets politiske vedtak.

Under finner du referat og møteinnkallinger for Studenttinget NTNU. Møtene er nummerert med møtenummer etterfulgt av årstall. Referat legges ut etter de har blitt godkjent av Studenttinget. Dette gjøres på påfølgende møte.

Lenger ned finner du Studenttingets politiske plattformer og årets Arbeidsprogram.

Ved spørsmål om Studenttingets politikk kan du kontakte Arbeidsutvalget eller sende en e-post til sti@studenttinget.no

God lesing!

Møteinnkallinger og referat

Møteinnkalling

Referat

STi-møte 01-22 

Arbeidsprogram og politiske plattformer

Arbeidsprogrammet er det som viser hva Studenttinget og Arbeidsutvalget ønsker å jobbe med og prioritere dette året. Hvilke områder bør Studenttinget fokusere på? Hvilke saker vil bli tatt opp det kommende året?

Arbeidsprogram 2021

Campuspolitisk plattform er et dokument som inneholder Studenttingets tanker og ønsker om hvordan fremtidens NTNU campus skal være.

Campuspolitisk plattform
(Oppdatert 2019)

Utdanningspolitisk plattform beskriver kravene studentene ved NTNU har til sin utdanning.

Utdanningspolitisk plattform
(Oppdatert 2019)

Hva mener Studenttinget om studentmobilitet og faglig internasjonalisering? I internasjonal plattform kan du lese om hva Studenttinget mener NTNU bør prioritere i sin internasjonale satsning.

Internasjonal plattform

Studenttinget mener samfunsansvaret til NTNU innebærer at universitetet må føre en politikk med tilnærming til bærekraft og bærekraftsmålene til FN. I denne plattformen kan du lese hvilke krav Studenttinget setter til NTNU på dette området.

Berekraftspolitisk plattform

Studenttinget mener NTNU og andre institusjoner har en sentral rolle i utviklingen av innovasjon og entrepenørskap. I denne plattformen kan du lese hvordan Studenttinget mener NTNU best bør løse utviklingen.

Innovasjons- og entreprenørskapspolitisk plattform

Promoteringsstrategien forteller hvordan Studenttinget skal arbeide med å nå ut til NTNU-studentene. Hvilke mål har Studenttinget satt for valgoppslutning? Hvilke sosiale media skal Studenttinget bruke?

Kommunikasjonsstrategi for Studenttinget NTNU

(Oppdatert 2021)