Vår politikk

Her finner du oversikt over den vedtatte politikken til Studenttinget. I tabellen til høyre finnes referat og møteinnkallinger, klikk på filene. Dessverre vises ikke filnavnene, så man må klikke seg inn på filene for å se møtedato.

Arbeidsprogram 2020

Arbeidsprogrammet er det som viser hva Studenttinget og Arbeidsutvalget ønsker å jobbe med og prioritere dette året. Hvilke områder bør Studenttinget fokusere på? Hvilke saker vil bli tatt opp det kommende året?

Campuspolitisk plattform 2019

Campuspolitisk plattform er et dokument som inneholder Studenttingets tanker og ønsker om hvordan fremtidens NTNU campus skal være.

Promoteringsstrategi 2017

Promoteringsstrategien forteller hvordan Studenttinget skal arbeide med å nå ut til NTNU-studentene. Hvilke mål har Studenttinget satt for valgoppslutning? Hvilke sosiale media skal Studenttinget bruke?

Internasjonal plattform

Hva mener Studenttinget om studentmobilitet og faglig internasjonalisering? I internasjonal plattform kan du lese om hva Studenttinget mener NTNU bør prioritere i sin internasjonale satsning.

Berekraftspolitisk plattform

Studenttinget mener samfunsansvaret til NTNU innebærer at universitetet må føre en politikk med tilnærming til bærekraft og bærekraftsmålene til FN. I denne plattformen kan du lese hvilke krav Studenttinget setter til NTNU.

Innovasjons- og entreprenørskapspolitisk plattform

Studenttinget mener NTNU og andre institusjoner har en sentral rolle i utviklingen av innovasjon og entrepenørskap. I denne plattformen kan du lese hvordan Studenttinget mener NTNU best bør løse utviklingen.

Utdanningspolitisk plattform 2019

Utdanningspolitisk plattform beskriver kravene studentene ved NTNU har til sin utdanning.

Møteinnkalling Referat
Møteinnkalling Referat
Møteinkalling Referat
Møteinnkalling Referat
Møteinnkalling Referat
Møteinnkalling Referat
Møteinnkalling Referat
Samlevedtak