Referansegrupper

Noe av det viktigste tillitsvalgtarbeidet på NTNU er referansegruppene.

Referansegruppe er den mest brukte metoden for å hente inn tilbakemeldinger fra studentene i et emne, men det er mulig å bruke andre metoder som spørreundersøkelser eller lignende. Referansegruppene og emneansvarlig skal ha tett dialog og samarbeid med resten av studentene i emnet. 

Referansegruppen skal representere hele studentgruppen og skal derfor bestå av minst tre studenter. Der et emne omfatter flere studieprogram, bør alle studieprogram være representert i referansegruppen.

Gjennom semesteret skal referansegruppen ha minst tre møter med emneansvarlig. I referansegruppemøtene diskuteres det som fungerer bra og det som kan forbedres i undervisningen. Eksamen også skal dekkes av referansegruppearbeidet. 

Utenom referansegruppearbeidet må emneansvarlig aktivt innhente tilbakemeldinger fra alle studentene som tar emnet jevnlig. Dette må som et minimum gjøres hver tredje gang emnet holdes.

Tilgjengelige ressurser for referansegrupper

På Innsida finner du informasjon om hvordan referansegrupperapportene skal skrives og finne tidligere versjoner av rapporter.

Studenttinget oppdaterte referansegruppehåndboka i 2022 og den finner dere her: Referansegruppehåndbok

Studentene i gruppen skal...

  • ha løpende dialog med alle emnets studenter og representere studentene i referansegruppemøter
  • representere alle studentene i emnet
  • skrive referansegrupperapport med forslag til tiltak som sendes emneansvarlig
Hopp rett ned til innholdet