Reglement og retningslinjer

Studenttingets styringsdokumenter

Reglement Studenttinget (revidert 25.11.21)

Retningslinjer for preferansevalg (revidert 29.09.16)

Valgreglement (revidert 24.03.22)

Forretningsorden (revidert 31.08.06)

Økonomireglement (revidert 06.09.18)

Stillingsinstrukser

Stillingsinstrukser Studenttinget (revidert 02.02.17)

Stilllingsinstruks Kontrollkomité (revidert 13.03.03)

Arbeidsinstruks FUI (revidert 23.11.17)

Arbeidsinstruks FUS (revidert 04.02.18)

Arbeidsinstruks FUL (revidert 23.11.17)

Hopp rett ned til innholdet