Reglement og retningslinjer

Ulike sider av Studenttingets virksomhet (møter, økonomi, valg, etc.) reguleres av ulike styringsdokumenter som Studenttinget selv vedtar.
Her finner du disse dokumentene.