Dine rettigheter

Dine rettigheter og plikter som student reguleres av Universitets- og høgskoleloven og studieforskriften. Noen studier styres også av egne rammeplaner med tydelige krav og retningslinjer. NTNU har samlet alle lover og regler om studier her.

Hjelp og ressurser

Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som kan gi deg råd om hvilke rettigheter du har som student ved NTNU. Studentombudet kan bistå deg i behandling av saken din hos NTNU, og påse at denne gjennomføres på en korrekt og forsvarlig måte. Studentombudet har taushetsplikt.

Ta gjerne kontakt med studentombudet

Studieretten gir deg rett til å delta i undervisning, få veiledning, tilgang til læringsplattform og vurdering. For å få studierett må du betale semesteravgift og melde deg opp til emner innen fristen. For høstsemesteret er fristen 15.september og for vårsemesteret er den 1. februar.

Du finner utfyllende informasjon om inndragelse eller utvidelse av studierett.

Avvik er mangler eller hendelser som kan medføre/har medført skade på menneske, miljø eller materiell. Dette inkluderer alle faktorer som påvirker studie- og arbeidsmiljø. Er du i tvil om noe er et avvik kan du kontakte oss eller lese mer. Det skal være lav terskel for å melde et avvik.

Studenter melder avvik gjennom Sifra-portalen til NTNU. 

Har du spørsmål til fagplan, utveksling eller andre studierelaterte spørsmål går du til studieveilederen din. Her kan du også gå dersom du ønsker hjelp med å takle livet som student eller ønsker noen å snakke med. Studieveilederen kan med andre ord svare på det meste du lurer på som student. 

Les mer her. Du finner kontaktinfo på nettsiden til ditt studieprogram.

 

Denne siden viser en oversikt over psykisk helsetjeneste og psykososiale tilbud. 

Det er mange veier til hjelp på NTNU. Er du usikker på hvor du skal gå, er det bare å ta kontakt et sted og så vil du bli henvist videre. Du kan kontakte studieveileder, studenttillitsvalgte, Studentombudet, Sit eller oss i Studenttinget for å nevne noen.

Ikke nøl med å ta kontakt om du lurer på noe eller ønsker hjelp! Å være student er mer enn bare å studere, så ha lav terskel for å komme med spørsmål som ikke er direkte studierelaterte.

NTNU har ansvar for å sikre alle studenter rett til et fullt forsvarlig læringsmiljø, og tar studentenes fysiske og psykiske læringsmiljø på største alvor. Det er nulltoleranse for mobbing og trakassering.

Dersom du eller noen du kjenner har opplevd, er det viktig å si fra og få hjelp. Du finner mer informasjon her

Eksamen

Du kan klage både på karakteren på eksamen og på formelle feil ved eksamen. Dette gjøres innen tre uker etter sensuren er blitt offentliggjort. Om du ønsker begrunnelse på karakter må du be om dette innen en uke.

Både begrunnelse og klage på karakter gjøres i Studentweb. Klage på formelle feil fremsettes fakultetet. Dette kan du lese om her.

Du får ta vurdering i et fag tre ganger. Fakultetet kan gi deg et fjerde forsøk ved søknad. Ved spesielle tilfeller kan de også gi et femte og definitivt siste forsøk. Dersom du trekker deg fra eksamen 14 dager før eksamen eller har gyldig fravær telles ikke forsøket. Les mer om forsøk på eksamen her.

NTNU har en side om juks på eksamen med utfyllende informasjon. Dersom du har videre spørsmål eller behov for å vite mer om dine rettigheter, kan du kontakte Studentombudet.

Det er ikke uvanlig å stryke i et fag. Dersom du ikke får bestått eksamen kan du ta utsatt eksamen – «kont». Denne foregår stort sett om sommeren i uke 32 og 33. Les mer her.

Merk: du må fortsatt melde deg opp til utsatt eksamen. Frist for dette er normalt 9. juli. 

Tilrettelegging

Ja, du har rett til permisjon fra studiene om du har gjennomført minst 30 studiepoeng. Permisjon gis fortrinnsvis for inntil 1 år, ønsker du lengre permisjon må dette grunngis.

Skal du i førstegangstjeneste eller heimevernet under studietiden, kan du lese mer her.

Utsatt studistart kan være aktuelt for søkere som har kommet inn på studiet, men som ikke har mulighet til å starte grunnet innkalling til førstegangstjeneste, alvorlig sykdom eller graviditet. De kan søke om utsatt studiestart og få reservert studieplassen i ett eller to år.

Har du behov for tilrettelegging under studiene eller eksamen? Ta kontakt med studieveileder eller
tilretteleggingstjenesten. Her kan du få oversikt over hva du kan få tilrettelagt og å hjelp med søknader til eksamenskontoret eller NAV.

Hopp rett ned til innholdet